Ime podjetja
Integral Avto d.o.o. Jesenice
Integral Avto Jesenice
Sedež podjetja
Cesta maršala Tita 67
4270 Jesenice
Pravna oblika
Telefon:
+386 4 58 33 350
Faks:
+386 4 58 33 360
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
2159708
ID za DDV
SI-33944946
IBAN:
SI56031001003213288
BIC
SKBASI2X
Registrska številka poslovalnice